Alumni Talk | Cyber Security & AI

In de hedendaagse wereld, die gekenmerkt wordt door technologische vooruitgang en digitalisering, neemt Kunstmatige Intelligentie (AI) een belangrijke plaats in. Terwijl de moderne samenleving steeds vaker gebruikmaakt van AI om efficiëntie en innovatie te stimuleren, groeit echter het landschap van risico’s parallel daaraan.

De kracht van AI om uitgebreide datasets te analyseren opent de deur naar proactieve detectie van  dreigingen. Echter, deze zelfde kracht kan door kwaadwillende actoren juist worden benut om geavanceerde cyberdreigingen te ontwikkelen. In dit complexe landschap zijn ethische overwegingen, regelgevingskaders en internationale samenwerking cruciaal om de voordelen van AI in Cyber Security en daarbuiten te omarmen, terwijl risico's worden geminimaliseerd.

Voeg je bij onze Alumni Talk op 13 maart 2024 bij Debatpodium Arminius voor een diepgaande verkenning van het complexe samenspel tussen Cyber Security en AI.


Foto: Jan van der Ploeg

Programma 

19:15 - 19:30 | Inloop 
19:30 - 20:00 | Keynote presentatie door Jelle Niemantsverdriet
20:00 - 21:00 | Paneldiscussie met Jelle Niemantsverdriet, Bas Dunnebier, en Thijs van Ede
21:00 - 22:00 | Netwerkborrels met snacks

Sprekers  

Jelle Niemantsverdriet | National Security Officer van Microsoft

Jelle Niemantsverdriet is betrokken bij het digitaal weerbaarder maken van de Nederlandse samenleving en het vergroten van het vertrouwen in technologie. Hij is gefascineerd door de interactie van technologie met mens en maatschappij en probeert veelvuldig inzichten uit andere vakgebieden toe te passen binnen cybersecurity.

Met een achtergrond in AI, een MBA en meer dan 15 jaar ervaring bij het oplossen van cyberincidenten en het leiden van technische teams (Deloitte, Verizon, Fox-IT) probeert hij organisaties te helpen om beter voorbereid te zijn op incidenten en om meer gebruiksvriendelijke en effectieve securitymaatregelen in te richten.
 

Bas Dunnebier | Hoofd van de Unit Weerbaarheid van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 

Met een achtergrond in Toegepaste Wiskunde en Informatie- en Communicatietechnologie werkt Bas aan het versterken van de verdedigbaarheid en veerkracht van de Nederlandse overheid, instellingen en bedrijven tegen fysieke en digitale dreigingen. De unit Weerbaarheid is de nationale autoriteit op het gebied van informatiebeveiliging en vertegenwoordigt Nederland in onder andere de EU, NATO en ESA.

Thijs van Ede | Assistent-Professor aan de Universiteit Twente

Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van Kunstmatige Intelligentie (AI) binnen het security domein. Momenteel ligt zijn focus op het toepassen van Grote Taalmodellen (LLMs) voor het genereren van beveiligingsadvies. Hij heeft tevens eerdere ervaring opgedaan in netwerkbeveiliging en anomaliedetectie. Daarnaast is Thijs de leider van de Twente Hacking Squad, het studentenhackteam van de Universiteit Twente.

Lotte Schipper | Moderator

Locatie

Het rijksmonument Arminius, gebouwd tussen 1895 en 1897, bevindt zich nabij Eendrachtsplein, in het culturele hart van Rotterdam. Arminius is een van de weinige monumenten die onaangetast bleven na de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig staat deze plek bekend als een centrum voor het publieke debat. Met haar wonderlijke ruimtes, waar geschiedenis en cultuur samenvloeien, is Arminius een inspirerende plek om van anderen te leren.

Mis deze kans niet om deel uit te maken van een inspirerende discussie, je mede-alumni te ontmoeten en samen een glas te heffen. Registreer nu en verzekerd je plek in onze Alumni Talk!

Dit evenement zal plaatsvinden in het Nederlands.